top of page

Кои сме ние

Фирмата EFT Global е активна в продължение на 30 години в областта на подобрителите на горива (по-точно, fuel conditioners), с много сътрудничества в областта на корабоплаването, транспорта, енергопроизводство, тежкотоварните машини, рафинериите, дизелови котли, но също така и частни и обществени превозни средства. Нашата фирма осигурява технологии, които повишават ефективността и икономичността, като същевременно намаляват вредните емисии, които замърсяват нашата планета и въздуха, който дишаме. Целта ни е да изградим мост между постоянно нарастващата и сложна инженерна технология и съмнителното качество на наличните горива.

 

Ние сме европейските представители на EFT Global и сме членове на екипа на EFT Greece.

 

Имаме 5 продукта:

 

1 -  Mega Diesel 2000

Дизелов подобрител супер концентриран със съотношение 1 литър към 2000 литра гориво (Mega Diesel 2000)

     

2 - Heavy 3000 - Heavy 500

Подобрител за газьол, котелно гориво, както и за дизел VLSFO 0,5 S (горивото с много ниско съдържание на сяра), със съотношение 1 литър към 3000 литра гориво. Използва се и в дизелови котли като значително намалява разхода на гориво.

     

3 - Shock Shot - Mega Shock

Специална формула за подобряване на бензиново гориво, която увеличава ефективността (въртящия момент / конски сили) и икономичността на двигателя, почиства горивната система и намаляване вредните емисии.

     

4 - Diesel Shock - Mega Diesl Shock  

         Дизелово задвижване, което има за цел значително да повиши ефективността и икономичността на двигателя, както               и почистването на горивната система и намаляването на вредните замърсители.

 

5 - Power Pill Plus

Подобрител за бензин и дизел за резервоари до 100 литра. Подобрителя с най добро съотношение качество-цена

 

 

Те нямат нищо общо с обичайните търговски добавки.

Всяка от тях се състои главно от дълговерижни въглеводороди, които се смесват много по-добре с въглеводороди от горивата, а не от сложни химикали или синтетика, които произвеждат допълнителни вредни емисии за хората и околната среда. В резултат се отделят невредни отработени газове, като в същото време се постига повишена икономия на гориво.

  • Разлага големи молекули гориво на по-малки, подобрявайки течливостта на горивото. Чрез смесване на горивото по-добре с въздуха се постига: по-добро изгаряне - увеличен въртящ момент - конски сили и намаляване на разхода и негорими въглеводороди, така по-малко отработени газове и по-малко замърсители.

  • Инактивира отрицателното въздействие на сярата (както за двигателя, така и за околната среда) и предотвратява смесването на водата със серните съединения в горивото, които създават сярна киселина и серен диоксид по време на изгарянето, с всички отрицателни, което предполага това.

  • Хомогенизира водата с гориво, което води до елиминиране на гъбички, създадени в интерфейса вода и масло, като поддържа горивната система и механичните части на двигателя чисти.

 

 

Практически предимства:

 

Намаляване на потреблението

Повишен въртящ момент - конски сили

Смазване на помпата

Почистване на захранващата система и горивната камера

Защита срещу киселини, ръжда и гъбички

Намаляване на разходите за поддръжка

Намаляване на замърсяването

 

Икономията на гориво и подобряването на мощността възлизат на 12-25% (в зависимост от типа на двигателя, часовете-километри, които има и качеството на поддръжката, на която е подложен).

Удължаването при подмяна на механични части до 50%.

Намаляване на замърсителите и вредните отработени газове (въглероден окис и азотни оксиди), до 80%.

bottom of page