top of page

HEAVY 3000 е високоефективен и концентриран подобрител за „bunker fuels”, газьол, котелно гориво, както и за дизел VLSFO 0,5 S (горивото с много ниско съдържание на сяра). Когато се добавя към горивото в правилните пропорции, то значително подобрява икономичността и ефективността и поддържа горивната система чиста и надеждна. HEAVY 3000 е подобрител, специално проектиран за отсраняване на утайки в резервоари, почистване на горивната система, смазване на движещи се части и намаляване на вредните емисии на отработените газове.

HEAVY 3000 може да се използва за почистване на мръсни и замърсени горивопроводни системи, резервоари, горивни камери и горелки. Той почиства и контролира остатъците и суспензиите в горивото и по този начин се предотвратява разрушаването на филтрите, както и създаването на утайки в резервоарите.

 

HEAVY 3000 съдържа високоефективни инхибитори на ръжда за контрол на корозията в резервоарите и ситемите за подаване на гориво.

 

HEAVY 3000 е100% високо рафиниран ЧИСТ НЕФТЕН ПРОДУКТ с молекулна структура, състояща се от дълговерижни въглеводороди (с повече от 30 ядра въглерод и 60 ядра водород). Поради тази причина той се смесва много по-добре с въглеводородите на горивото и не съдържа вредни химически почистващи препарати, които произвеждат допълнителни вредни емисии за хората и околната среда.

 

Накратко, HEAVY 3000 :

1. Подобрява течливостта на горивото, като разлага големи молекули гориво на по-малки. Той смесва горивото по-добре с въздуха и по този начин се постига: по-добро горене - увеличен въртящ момент - конски сили и намаляване на разхода както и на негорими въглеводороди , така по-малко отработени газове и по-малко замърсители .

2. Инактивира отрицателното въздействие на сярата (както за двигателя, така и за околната среда) и предотвратява смесването на водата със серните съединения в горивото, които създават сярна киселина и серен диоксид по време на изгарянето.

3. Хомогенизира водата с гориво, което води до елиминиране на гъбички, като поддържа горивната система и механичните части на двигателя чисти.

4. Намалява корозията на ръжда, както и образуването на утайки в резервоарите.

5. Осигурява смазване и защита на механични части - удължава живота на механичните части.

6. Идеален за използване в горелки.

 

1 литър HEAVY 3000 се смесва с до 3000 литра гориво.

HEAVY 3000 (За големи дизелови двигатели и котели)

€100,00Цена
    bottom of page