Κόστος purging ανάλογα με τον κυβισμό. (από 90€)

 

Το Purging, είναι μια μη επιβλαβής για τα μηχανικά μέρη, διαδικασία συντήρησης για το σύστημα καυσίμου ενός οχήματος ή μιας σταθερής δεξαμενής πετρελαίου. Μέσω της ειδικά σχεδιασμένης μηχανής καθαρισμού, της EFT Purge Dialysis Machine και του ειδικού καθαριστικού υγρου EFT Purge liquid επιτυγχάνεται ένας ριζικός καθαρισμός στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και θαλάμου καύσης (μπεκ, αντλίες, φίλτρα, dpf, egr, εισαγωγή αερα, βαλβίδες, έμβολα, σωληνάκια), από τις χρόνιες επικαθίσεις που προκαλούνται τόσο από την μη ολοκληρωμένη καύση του μίγματος όσο και από τα παραπροϊόντα της καύσης καθεαυτής. Οι επικαθίσεις αυτές ελαττώνουν την εύρυθμη λειτουργία των μηχανικών μερών που προαναφέραμε, είτε μειώνοντας την διατομή τους, είτε φράζοντάς τα ολοκληρωτικά, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την δραματική μείωση της απόδοσης ενός κινητήρα, την αύξηση της κατανάλωσης σε ιδιαίτερα ευδιάκριτο βαθμό μέχρι και την απαίτηση για αντικατάστασή τους, η οποία κοστίζει ακριβά! Μετά την διαδικασία Purging, η οποία διαρκεί 30-45 λεπτά, η απόδοση του οχήματος επανέρχεται πολύ κοντά στην εργοστασιακή, καθώς επιτυγχάνεται μια πολύ πιο αποτελεσματική και καθαρή καύση, καλύτερη απόδοση, γρηγορότερη και πιο γραμμική επιτάχυνση, μειωμένη κατανάλωση, πιο σταθερό ρελαντί, μεγαλύτερη μακροζωία του κινητήρα, αποφυγή αντικατάστασης πολυέξοδων μηχανικών μερών, δραματική μείωση στα καυσαέρια, ευκολότερη πρωινή εκκίνηση και αυξημένη ροπή-ισχύς.

Η διαδικασία Purging έχει επιθεωρηθει και πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό TÜV Thüringen. Η EFT Purge Dialysis Machine προσαρμόζεται εύκολα στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (βλέπε εικόνα) παρακάμπτοντας το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου και δεν απαιτεί καμία απολύτως αλλαγή των εξαρτημάτων του κινητήρα. Αυτή, περιέχει 3 δοχεία. Το πρώτο περιέχει το PURGE liquid την επαναστατική φόρμουλα καθαρισμού. Το δεύτερο περιέχει πετρέλαιο από κοινό πρατήριο καυσίμων. Στο τρίτο δοχείο, εναποθέτονται τα κατάλοιπα που βγαίνουν από το κύκλωμα του καυσίμου όσο διάστημα γίνεται ο καθαρισμός. Αυτό το τρίτο δοχείο, αποτελεί και το βασικό κριτήριο της αποτελεσματικότητας ή μη, της διαδικασίας καθαρισμού των επικαθίσεων στο κύκλωμα του καυσίμου. Σε όλες τις εφαρμογές, αυτό το τρίτο δοχείο, γεμίζει με κατάλοιπα, των οποίων η μορφή είναι ιδιαίτερα σκούρα και πηχτή! Με τον τρόπο αυτό καθαρίζεται ολοκληρωτικά ο κινητήρας μας καθώς και οι αντλίες καυσίμου και τα μπεκ.

Να τονίσουμε ότι η διαδικασία Purging διαφέρει σημαντικά από πολλές αντίστοιχες διαδικασίες του εμπορίου, που απλά ξεκαπνίζουν τον κινητήρα και τον καταλύτη από τις επικαθίσεις αιθάλης χωρίς καν να καθαρίσουν το πολύ κρίσιμο σύστημα τροφοδοσίας (μπεκ, αντλίες, φίλτρα, σωληνάκια). Εάν η διαδικασία δεν περιλαμβάνει συλλογή κατάλοιπων, αλλά στηρίζεται μόνο στην εκπομπή καυσαερίων από την εξάτμιση, πολύ απλά είναι μια ημιτελής διαδικασία καθαρισμού χωρίς τα πολλαπλά οφέλη ενός πλήρους καθαρισμού που παρέχει το Purging.

PURGE liquid (Φόρμουλα Ριζικού Καθαρισμού Κινητήρα και Τροφοδοσίας))

SKU: 217537123517253
98,00 €Τιμή